Sprongen eerste jaar

Gedurende het eerste jaar van het leven van een baby zijn er verschillende sprongetjes in de ontwikkeling die plaatsvinden. Deze sprongetjes zijn perioden waarin de baby zich sneller en op meerdere gebieden ontwikkelt dan in andere periodes.

De eerste sprong vindt plaats rond de 5 weken en staat in het teken van het herkennen van patronen en het wennen aan nieuwe prikkels.

De tweede sprong vindt plaats rond de 8 weken en richt zich op de ontwikkeling van de zintuigen en de waarneming van de baby.

De derde sprong vindt plaats rond de 12 weken en gaat over het ontdekken van de wereld om zich heen en het leren begrijpen van oorzaak en gevolg.

De vierde sprong vindt plaats rond de 19 weken en gaat over het ontwikkelen van nieuwe motorische vaardigheden en het ontdekken van diepte.

De vijfde sprong vindt plaats rond de 26 weken en staat in het teken van het leren begrijpen van objectpermanentie en het ontwikkelen van meer complexe emoties.

De zesde sprong vindt plaats rond de 37 weken en richt zich op het ontwikkelen van het vermogen om symbolen en taal te begrijpen.

De zevende sprong vindt plaats rond de 46 weken en gaat over het ontwikkelen van meer complexe concepten zoals tijd en ruimte.

De achtste sprong vindt plaats rond de 55 weken en richt zich op het ontwikkelen van het vermogen om dingen te classificeren en te categoriseren.

De negende sprong vindt plaats rond de 64 weken en gaat over het ontwikkelen van het vermogen om te communiceren en te begrijpen wat anderen bedoelen.

De tiende sprong vindt plaats rond de 75 weken en staat in het teken van het ontwikkelen van het vermogen om zichzelf te begrijpen en te reflecteren op eigen emoties.

De elfde sprong vindt plaats rond de 82 weken en gaat over het ontwikkelen van het vermogen om oorzaak en gevolg te begrijpen op een meer abstract niveau.

De twaalfde en laatste sprong vindt plaats rond de 96 weken en richt zich op het ontwikkelen van logisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen.

Het is belangrijk voor ouders om te weten wanneer deze sprongetjes plaatsvinden, zodat ze hun baby tijdens deze periodes beter kunnen begrijpen en ondersteunen in hun ontwikkeling.

BabyBaby